IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 14 tháng 6 năm 2020
Chủ nhật, 14/06/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ202061407.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 14/6/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 14/6/2020 từ 30 đến 50mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Yên Bái

Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

2

Sơn La

Mường La, Bắc Yên và Vân Hồ

Cao

3

Hòa Bình

Mai Châu và Lạc Sơn

Cao

4

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp

Cao

5

Thanh Hóa

Quan Hóa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu và Hải Hà

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.