IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 15 tháng 6 năm 2020
Thứ hai, 15/06/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 15/6/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 15/6/2020 từ 20 đến 150mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2

Lạng Sơn

Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

3

Cao Bằng

Bảo Lạc, Thông Nông, Hòa An và Nguyên Bình

Cao

4

Yên Bái

Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

5

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà và Tủa Chùa

Cao

6

Lai Châu

Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Giang

Sơn Động

Trung Bình

2

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Trung Bình

3

Bắc Kạn

Ba Bể và Ngân Sơn

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.