IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 26/6/2020
Thứ sáu, 26/06/2020

/files/doc/Vienkttv-BTLQ2020062619.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 26/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 26/06/2020 từ 50 đến 120 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lạc và Thông Nông

Trung Bình

2

Đắk Nông

Đắk R'lấp

Trung Bình

3

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm và Cát Tiên

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.