IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 27/06/2020
Thứ bảy, 27/06/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 27/6/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Tây Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 27/6/2020 từ 10 đến 40mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Tây Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Chà

Trung Bình

2

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên

Trung Bình

3

Sơn La

Quỳnh Nhai

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 đến trên 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.