IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 27/06/2020
Thứ bảy, 27/06/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020192706.pdf

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN

 
   


Số: 192706/2020/VKTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Hà Nội 19h00, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 27/06/2020)

 

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 27/06/2020 từ 20 đến 30 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn và Mường Tè

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung Bình

 

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

Trung Bình

 

Lâm Đồng

Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 60 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.