IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 28/6/2020
Chủ nhật, 28/06/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 28/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày28/06/2020 từ 15mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 40mm. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 80mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc và Nam Giang

Cao

2

Đắk Lắk

Krông Ana

Cao

3

Đắk Nông

Cư Jút, Đắk Mil và Krông Nô

Cao

4

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Cao

5

Phú Yên

Đồng Xuân và Tuy An

Cao

6

Ninh Thuận

Ninh Sơn

Cao

7

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì

Trung bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung bình

3

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Trung bình

4

Bình Định

An Lão

Trung bình

5

Khánh Hòa

Khánh Sơn

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5mm đến 70mm, có nơi đạt trên 70mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.