IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 29/06/2020
Thứ hai, 29/06/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 29/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Bắc với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 29/06/2020 từ 10 đến 20 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc và Bảo Lâm

Cao

2

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Đức Linh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

2

Lai Châu

Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.