IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 29/06/2020
Thứ hai, 29/06/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020062919.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Tây Ngyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 29/06/2020 từ 20 đến 50 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Phong Thổ

Cao

2

Gia Lai

Chư Prông và Chư Pưh

Cao

3

Đắk Lắk

Ea H'leo, Ea Súp, Buôn Đôn và Cư M'gar

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên

Trung Bình

2

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

3

Kon Tum

Ngọc Hồi và Đắk Hà

Trung Bình

4

Đắk Nông

Cư Jút và Đắk Mil

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.