IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 30/06/2020
Thứ ba, 30/06/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020063001.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30/06/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Tây Ngyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 30/06/2020 từ 10 đến 30 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

2

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi và Đắk Tô

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên

Trung Bình

2

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.