IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 01/07/2020
Thứ tư, 01/07/2020

 /files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020010707.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 01/07/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 01/07/2020 từ 20 mm đến 40mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên và Điện Biên Đông

Trung Bình

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Than Uyên

Trung Bình

3

Sơn La

Quỳnh Nhai

Trung Bình

4

Kon Tum

Kon Rẫy và Đắk Hà

Trung Bình

5

Đắk Lắk

Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình

6

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Cư Jút, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình

7

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Đam Rông và Bảo Lâm

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 60mm đến 100mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.