IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 19h ngày 07/7/2020
Thứ ba, 07/07/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07/07/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 07/07/2020 từ 10 mm đến 50 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5mm đến 50mm, có nơi hơn 50 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê và Bắc Quang

Trung bình

2

Điện Biên

Tủa Chùa

Trung bình

3

Lai Châu

Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5 mm đến 60mm, có nơi đạt trên 60mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.