IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 31/7/2020
Thứ sáu, 31/07/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 31/07/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 31/07/2020 từ 20 đến70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn và Cư M'gar

Cao

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Cao

3

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và Hàm Tân

Cao

4

Gia Lai

Đức Cơ

Cao

5

Đắk Nông

Đắk Glong

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Mường Khương, Bắc Hà và Bảo Thắng

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.