IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 07/08/2020
Thứ sáu, 07/08/2020

/files/doc/Vienkttv-BTLQ2020080701.pdf 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 07/08/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 07/08/2020 từ 15 đến 60 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Kạn

Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới và Na Rì

Cao

2

Thái Nguyên

Đồng Hỷ và Võ Nhai

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Ba Chẽ và Hoành Bồ

Trung Bình

2

Lạng Sơn

Bình Gia

Trung Bình

3

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo và Điện Biên

Trung Bình

4

Lai Châu

Nậm Nhùn, Mường Tè và Sìn Hồ

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 130 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.