IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 07/08/2020
Thứ sáu, 07/08/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 07/8/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 07/8/2020 từ 10 đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

 

Trung Bình

2

Cao Bằng

Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Nguyên Bình và Thạch An

Trung Bình

3

Bắc Kạn

Ngân Sơn

Trung Bình

4

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

5

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Trung Bình

6

Lai Châu

Mường Tè

Trung Bình

7

Gia Lai

K'Bang và Chư Păh

Trung Bình

8

Đắk Lắk

Buôn Đôn, Cư M'gar, M'Đrắk, Krông Ana và Lắk

Trung Bình

9

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong và Krông Nô

Trung Bình

10

Lâm Đồng

Đam Rông và Bảo Lâm

Trung Bình

11

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An và Sông Hinh

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 đến trên 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.