IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 20 tháng 8 năm 2020
Thứ năm, 20/08/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2020082013.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 20/8/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 20/8/2020 từ 40 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ45 đến 120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hòa An và Nguyên Bình

Cao

2

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Xín Mần

Cao

3

Lai Châu

Mường Tè

Cao

4

Sơn La

Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp và Vân Hồ

Cao

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và Lạc Sơn

Cao

6

Thanh Hóa

Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Cao

7

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Cao

8

Gia Lai

TX. An Khê, K'Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Chư Sê và Đak Pơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Lâm Bình và Na Hang

Trung Bình

2

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

3

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương và Con Cuông

Trung Bình

4

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa và Đắk Glong

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 45 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.