IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 21 tháng 8 năm 2020
Thứ sáu, 21/08/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2020082101.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 21/8/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 21/8/2020 từ 40 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

2

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

3

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang và Hàm Yên

Cao

4

Lào Cai

Bảo Yên

Cao

5

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể và Ngân Sơn

Trung Bình

2

Hòa Bình

Đà Bắc và Mai Châu

Trung Bình

3

Gia Lai

Chư Prông

Trung Bình

4

Đắk Lắk

Ea Súp

Trung Bình

5

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 45 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.