IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h 23/08/2020
Chủ nhật, 23/08/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020082301.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 23/8/2020)

I. Căn cứ cảnh báos

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 23/8/2020 từ 51 đến 100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ

lũ quét

1

Điện Biên

Mường Nhé

Cao

2

Lai Châu

Mường Tè

Cao

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My

Cao

4

Gia Lai

Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai và Đức Cơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ

lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây

Trung Bình

3

Kon Tum

Đắk Glei, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Bắc và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 85 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.