IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 23/08/2020
Chủ nhật, 23/08/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 23/8/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 23/8/2020 từ 10 đến 50mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ và Mường Nhé

Cao

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

3

Sơn La

Mường La, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Sông Mã và Sốp Cộp

Cao

4

Kon Tum

Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà và Sa Thầy

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

2

Yên Bái

TX. Nghĩa Lộ, Văn Yên, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

3

Thanh Hóa

Quan Hóa

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 đến trên 90mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.