IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 19h ngày 25/8/2020
Thứ ba, 25/08/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25/08/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 25/08/2020 từ 10mm đến 40 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 50mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu và Hải Hà

Cao

2

Điện Biên

Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Cao


Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập

Trung bình

2

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp và Vân Hồ

Trung bình

3

Hòa Bình

Tân Lạc, Mai Châu và Lạc Sơn

Trung bình

4

Nghệ An

Quế Phong

Trung bình

5

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 70mm, có nơi trên 70mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.