IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 24/9/2020
Thứ năm, 24/09/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 24/09/2020 từ 20 đến 110 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hòa Bình

Hòa Bình, Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi

Cao

2

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương và Đơn Dương

Cao

3

Ninh Thuận

Bác Ái và Ninh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé và Mường Chà

Trung Bình

2

Nghệ An

Quế Phong, Tương Dương và Con Cuông

Trung Bình

3

Thanh Hóa

Mường Lát và Quan Sơn

Trung Bình

4

Kon Tum

Tu Mơ Rông

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.