IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 13h ngày 24/9/2020
Thứ năm, 24/09/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 24/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày24/09/2020 từ 20mm đến 70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà và Điện Biên

Cao

2

Sơn La

Bắc Yên, Mộc Châu và Yên Châu

Cao

3

Nghệ An

Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông

Cao

4

Thanh Hóa

Mường Lát và Quan Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Tiên Yên và Ba Chẽ

Trung bình

2

Lai Châu

Nậm Nhùn và Mường Tè

Trung bình

3

Kon Tum

Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H'Drai

Trung bình

4

Gia Lai

TX. An Khê, K'Bang, Chư Păh và Đak Pơ

Trung bình

5

Đắk Lắk

Ea Súp, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung bình

6

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk Song

Trung bình

7

Lâm Đồng

Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Trung bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến 100mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.