IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 25/09/2020
Thứ sáu, 25/09/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 25/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 25/09/2020 từ 10 đến 30mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 25 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang

Cao

2

Gia Lai

Chư Prông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn và Mường Tè

Trung Bình

2

Thanh Hóa

Quan Sơn

Trung Bình

3

Đắk Lắk

Krông Ana

Trung Bình

4

Lâm Đồng

Đam Rông

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến 70 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.