IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ
75 năm xây dựng và phát triển ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam 1945 - 2020
Thứ sáu, 25/09/2020

75 năm xây dựng và phát triển ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam 1945 - 2020

Chi tiết file đính kèm: 75 năm
Link liên kết: Chuyên trang 75 năm xây dựng và phát triển ngành KTTV Việt Nam