IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 27/09/2020
Chủ nhật, 27/09/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ20202709019.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 27/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 27/09/2020 từ 10 mm đến 30mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bảo Yên

Cao

2

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình

Cao

3

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Diên Khánh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Quang Bình

Trung Bình

2

Tuyên Quang

Hàm Yên và Yên Sơn

Trung Bình

3

Phú Thọ

Đoan Hùng và Hạ Hòa

Trung Bình

4

Sơn La

Sốp Cộp

Trung Bình

5

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Mil và Đắk Song

Trung Bình

6

Ninh Thuận

Thuận Nam

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30mm đến 100mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.