IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 16/11/2020
Thứ hai, 16/11/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 16/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 16/11/2020 từ 10 mm đến 30 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 mm đến 50 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương,

Con Cuông

Cao

2

Thanh Hóa

Lang Chánh, Thường Xuân, Nga Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Nam

Đại Lộc

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 50 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.