IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 20/11/2020
Thứ sáu, 20/11/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 20/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực đồng bằng Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 20/11/2020 từ 10 đến 25mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực đồng bằng Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk R'lấp và Tuy Đức

Cao

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Cao

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa tích lũy từ 60 mm đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.