IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 13h ngày 28 tháng 11 năm 2020
Thứ bảy, 28/11/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 28/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 28/11/2020 từ 10 đến 20mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

2

Khánh Hòa

Vạn Ninh và Khánh Vĩnh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Trung Bình

2

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

3

Đắk Lắk

M'Đrắk

Trung Bình

4

Bình Định

An Lão

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 60 mm đến 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.