IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 01h ngày 29 tháng 11 năm 2020
Chủ nhật, 29/11/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 29/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 29/11/2020 từ 40 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà và Sơn Tây

Cao

3

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

4

Gia Lai

K'Bang

Cao

5

Đắk Lắk

Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông và Krông Ana

Cao

6

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

7

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

8

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

9

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

10

Bình Thuận

 

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bình Định

Vân Canh

Trung Bình

Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 60 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.