IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 29 tháng 11 năm 2020
Chủ nhật, 29/11/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2020112907.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 29/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 29/11/2020 từ 40 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Phước Sơn và Nam Trà My

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây

Cao

3

Kon Tum

Đắk Glei, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

4

Đắk Lắk

M'Đrắk, Krông Bông và Lắk

Cao

5

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Cao

7

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

2

Phú Yên

Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

3

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 45 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.