IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 29 tháng 11 năm 2020
Chủ nhật, 29/11/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2020112919.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 29/11/2020 từ 30 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Núi Thành

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

3

Quảng Ngãi

Tây Trà

Cao

4

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Cao

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh

Cao

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

7

Ninh Thuận

Bác Ái

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

2

Đắk Lắk

M'Đrắk, Krông Bông và Lắk

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

4

Bình Định

Vân Canh

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.