IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 30 tháng 11 năm 2020
Thứ hai, 30/11/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2020113001.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 30/11/2020 từ 30 đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

3

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Cao

4

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

5

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

3

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

4

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

7

Ninh Thuận

Bác Ái, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 40 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.