IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/11/2020
Thứ hai, 30/11/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ2020301119.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/11/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 30/11/2020 từ 30mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

4

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc và Nam Trà My

Cao

5

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

6

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

2

Đắk Lắk

M'Đrắk

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

4

Bình Định

Hoài Ân

Trung Bình

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

6

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 40mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.