IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 07h ngày 14 tháng 12 năm 2020
Thứ hai, 14/12/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 14/12/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 14/12/2020 từ 30 đến 55mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Bình Sơn và Trà Bồng

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 60 mm đến 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.