IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 26/10/2022
Thứ tư, 26/10/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 26/10/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 26/10/2022 từ 30 mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-130mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành và Nông Sơn

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tư Nghĩa, Sơn Hà và Ba Tơ

Trung Bình

3

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

4

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Vân Canh

Trung Bình

5

Phú Yên

Đồng Xuân

Trung Bình