IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 20/11/2022
Chủ nhật, 20/11/2022

Vienkttv-BTLQ2022112001.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 20/11/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 20/11/2022 từ 30 mm 130mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-120mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Cao

2

Bình Định

Vân Canh

Cao

3

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung bình

2

Quảng Nam

Hiệp Đức và Nông Sơn

Trung bình

3

Gia Lai

K'Bang

Trung bình

4

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông và Krông Pak

Trung bình

5

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung bình

6

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung bình