IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 20/11/2022
Chủ nhật, 20/11/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 20/11/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 20/11/2022 từ 30 mm -80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-80mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Kon Tum

Đắk Glei

Cao

3

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk và Krông Bông

Cao

4

Bình Định

An Lão, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung bình

3

Quảng Nam

Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My và Núi Thành

Trung bình

4

Gia Lai

K'Bang và Đak Pơ

Trung bình

5

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung bình

6

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước và Thuận Bắc

Trung bình


/files/doc/Canhbaoluquet/2022/Vienkttv-BTLQ2022112007.pdf