IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 21/11/2022
Thứ hai, 21/11/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 21/11/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 21/11/2022 từ 10 mm 40mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-200mm; khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

3

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông và Hải Lăng

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Bình Định

An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung Bình

5

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn và Phước

Trung Bình