IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 24/11/2022
Thứ năm, 24/11/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 24/11/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 24/11/2022 từ 50-100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ và Vũ Quang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Như Xuân, Quan Sơn

Trung Bình