IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 7/07/2018
Thứ bảy, 07/07/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018070719.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07/07/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc với lượng mưa tích lũy tính đến 19h ngày 07/07/2018 từ 20 đến 100 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 100 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hòa An và Nguyên Bình

Cao

2

Hà Giang

Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

3

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông và Chợ Đồn

Cao

4

Yên Bái

Mù Cang Chải và Văn Chấn

Cao

5

Lai Châu

Mường Tè và Than Uyên

Cao

6

Sơn La

Quỳnh Nhai và Mường La

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Lâm Bình và Na Hang

Trung Bình

2

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.