IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 08/07/2018
Chủ nhật, 08/07/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018070801.pdf
 
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 08/07/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc với lượng mưa tích lũy tính đến 01h ngày 08/07/2018 từ 20 đến 90 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Nhé, Điện Biên và Điện Biên Đông

Cao

2

Lai Châu

Mường Tè và Than Uyên

Cao

3

Yên Bái

Lục Yên, Mù Cang Chải và Văn Chấn

Cao

4

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

5

Tuyên Quang

Lâm Bình, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung Bình

2

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La và Sốp Cộp

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc với lượng mưa tích lũy từ 20 mm đến 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.