IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 05/11/2016
Thứ bảy, 05/11/2016

            I. Căn cứ cảnh báo

 - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
 - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
 - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

 - Có mưa to đến rất to nhiều nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận) với lượng mưa tích lũy 6 tiếng từ 7h đến 13h ngày 05/11/2016 phổ biến từ 20 – 60 mm.

             III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

 - Dự báo trong 6 giờ tới, có mưa lớn khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bình Định

An Lão, Tây Sơn, Phù Cát và Vân Canh

Trung bình

2

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa

Cao

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Khánh Sơn

Cao

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam

Trung bình

5

Bình Thuận

Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh

Cao

6

Gia Lai

K'Bang, Krông Chro, Ia Pa và Krông Pa

Trung bình

7

Đắk Lắk

Ea H'leo, Cư M'gar, Krông Buk, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Cư Kuin

Trung bình

8

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Di linh và Bảo Lâm

Trung bình

     - Trong 24 giờ tới, có khả năng mưa lớn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 – 100 mm, một số nơi trên 100. Đề phòng nguy cơ khả năng xảy ra lũ quét cao trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.