IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 07/11/2016
Thứ hai, 07/11/2016

             I. Căn cứ cảnh báo

 - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
 - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

 - Có mưa to đến rất to nhiều nơi thuộc khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng mưa tích lũy 6 tiếng từ 7h đến 13h ngày 07/11/2016 phổ biến từ 20 – 60 mm.

            III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, có mưa rải rác Trung Bộ và Tây Nguyên với mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Thanh Chương

Trung bình

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

3

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

4

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông

Trung bình

5

Thừa Thiên Huế

A Lưới

Trung bình

6

Quảng Nam

Đại Lộc

Trung bình

7

Quảng Ngãi

Sơn Hà và Ba Tơ

Trung bình

      - Trong 24 giờ tới, có khả năng mưa lớn ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 – 100 mm, một số nơi trên 100. Đề phòng nguy cơ khả năng xảy ra lũ quét cao trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.