IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 08/11/2016
Thứ ba, 08/11/2016

             I. Căn cứ cảnh báo

 - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
 - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
 - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

              II. Tình hình mưa

 - Có mưa lớn khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 tiếng từ 0h đến 07h ngày 08/11/2016 phổ biến từ 20 – 40 mm.

             III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

 - Dự báo trong 6 giờ tới, có mưa lớn khu vực Trung Bộ với mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Như Xuân và Như Thanh

Trung bình

2

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

3

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

4

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

     - Trong 24 giờ tới, có khả năng mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 – 100 mm. Đề phòng nguy cơ khả năng xảy ra lũ quét cao trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.