IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 08/11/2016
Thứ ba, 08/11/2016

            I. Căn cứ cảnh báo

 - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
 - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
 - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

- Có mưa to đến rất to nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung bộ với lượng mưa tích lũy 6 tiếng từ 7h đến 13h ngày 08/11/2016 phổ biến từ 20 – 60 mm.

             III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

 - Dự báo trong 6 giờ tới, có mưa to đến rất to rải rác Trung Bộ với mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh

Trung bình

2

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương

Cao

3

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê

Cao

4

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Trung bình

      - Trong 24 giờ tới, có khả năng mưa lớn ở khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 – 100 mm, một số nơi trên 100. Đề phòng nguy cơ khả năng xảy ra lũ quét cao trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.