IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/11/2016
Thứ tư, 30/11/2016

            I. Căn cứ cảnh báo

 - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
 - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
 - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

 - Có mưa lớn rải rác khu vực Tây Nguyên (KonTum) với lượng mưa tích lũy 6 tiếng từ 13h đến 19h ngày 30/11/2016 trên 70 mm.

            III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

 - Dự báo trong 6 giờ tới, có mưa lớn khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ với mưa tích lũy phổ biến trên mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đại Lộc, Tiên Phước, Bắc Trà my, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Nông Sơn

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tơ

Cao

3

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Tu Mơ Rông

Cao

4

Gia Lai

K'Bang, Đắk Đoa, Krông Chro, Ia Pa, Krông Pa

Trung bình

5

Đắk Lắk

M'Đrắk

Trung bình

6

Bình Định

An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước và Vân Canh

Cao

7

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

8

Khánh Hòa

Cam Lâm, Vạn Ninh và Diên Khánh

Trung bình

      - Trong 24 giờ tới, có khả năng mưa lớn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ trên 100 mm. Đề phòng nguy cơ khả năng xảy ra lũ quét cao trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.