IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin lũ quét lúc 19h ngày 25 tháng 9 năm 2020
Thứ sáu, 25/09/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 25/09/2020 từ 40 đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

2

Gia Lai

Chư Păh, Đức Cơ và Chư Prông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung Bình

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Trung Bình

3

Lào Cai

Bảo Yên

Trung Bình

4

Điện Biên

Mường Chà

Trung Bình

5

Lai Châu

Tam Đường và Sìn Hồ

Trung Bình

6

Sơn La

Mộc Châu và Yên Châu

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, với lượng mưa tích lũy từ 50 mm đến 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.