IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 27/09/2020
Chủ nhật, 27/09/2020

/files/doc/Canhbaoluquet/2020/Vienkttv-BTLQ20202709013.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 27/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 27/09/2020 từ 30 mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Yên Bái

Trấn Yên, Trạm Tấu và Yên Bình

Cao

2

Phú Thọ

Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba và Phù Ninh

Cao

3

Sơn La

Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp

Cao

4

Nghệ An

Quế Phong và Kỳ Sơn

Cao

5

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy và Thường Xuân

Cao

6

Đắk Lắk

Buôn Đôn, Ea Kar và M'Đrắk

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Hàm Yên và Yên Sơn

Trung Bình

2

Điện Biên

Điện Biên Đông và Mường ảng

Trung Bình

3

Hòa Bình

Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc và Lạc Sơn

Trung Bình

4

Kon Tum

Đắk Glei

Trung Bình

5

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil và Đắk R'lấp

Trung Bình

6

Lâm Đồng

Đam Rông, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Cát Tiên

Trung Bình

7

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 40mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.