IMHEN
Các tổ chức / Hội cựu chiến binh
Hội Cựu chiến binh
Thứ bảy, 08/08/2015

Hội Cựu chiến binh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Viện