Thông báo họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở – NCS. Trịnh Hoàng Dương

THÔNG BÁO

 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trịnh Hoàng Dương với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá diễn biến năng lượng bão trên Biển Đông“.

Ngành: Khí tượng và khí hậu học. 

Mã số: 9440222.

Thời gian: 08 giờ 30 – 12 giờ 00, thứ Năm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời