THÔNG BÁO KHÍ HẬU NĂM 2022

Thông báo khí hậu là tài liệu xuất bản định kỳ khá phổ biến của các cơ quan khí tượng trên thế giới. Thông báo khí hậu ở nhiều nước được thực hiện thường xuyên hàng tháng, mùa và năm cho phạm vi toàn lãnh thổ.
Thông báo khí hậu năm nhằm tổng kết, đánh giá diễn biến của khí hậu toàn cầu, khu vực và ở lãnh thổ Việt Nam trong năm qua, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng kết và lập kế hoạch hàng năm của các ngành, các cơ quan.
Dựa trên những thông tin, số liệu quan trắc khí tượng trong cả nước, các thông tin tổng hợp của Tổ chức Khí tượng Thế giới và một số cơ quan khí tượng các nước,… Thông báo khí hậu Việt Nam năm 2022 trình bày các kết quả phân tích, đánh giá diễn biến chính của khí hậu Việt Nam do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, hoạt động của hiện tượng ENSO và gió mùa châu Á cùng với các nhân tố địa phương khác. Những tác động của khí hậu đến một số đối tượng kinh tế – xã hội trong năm 2022 cũng được đề cập đến.
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin trân trọng giới thiệu Thông báo khí hậu Việt Nam năm 2022 với quý độc giả và rất mong nhận được sự góp ý kiến của độc giả để Thông báo khí hậu đạt chất lượng cao hơn.

TBKH_2022_compressed